Kameravalvonta

kamravalvonta
videoanalytiikka

Kameravalvontaratkaisun vaatimuksista ja haasteista yleisesti:

Kameravalvonta on erinomainen ja tehokas ratkaisu valvoa ja turvata omaisuutta, henkilöitä ja alueita ja näkyvä kameravalvonta myös ennaltaehkäisee ilkivaltaa ja rikoksia. Samalla kuitenkin laadukas kameravalvonta auttaa tarvittaessa rikoksen tai vahingonteon selvittämisessä.

Taitotekniikan kameravalvontaratkaisua voidaan käyttää itsenäisesti kohteittain mutta ratkaisumme skaalautuu käytännössä rajattomasti asiakkaidemme tarpeiden mukaan. Ratkaisumme on myös integroitavasti helposti muun muassa kulunvalvontaan, palo- ja murtohälytysjärjestelmiin sekä käytännössä kaikkiin merkittäviin kiinteistöautomaatio ja tuotannonohjausjärjestelmiin. IndigoVision kameravalvontaratkaisumme tarjoaa kaikki tarvittavat kameravalvontaratkaisun komponentit kameroista, tallentimista, halllintaohjelmistosta (VMS) aina integrointeihin saakka. Asiakkaamme eivät joudu kanssamme taistelemaan eri toimittajien ja tuotemerkkien haasteellisessa viidakossa kuunnellen myyjien väistelyä vastuusta syytellen toista toimittajaa!

Tyypillisiä kameravalvonnassa esille tulevia kysymyksiä ja haasteita: 

 • Mihin tarvitsette kameravalvontaa?
 • Valvotaanko ihmisiä, alueita, rakennuksia vai prosessia?
 • Mitä suoraa ja epäsuoraa hyötyä valvonnasta olisi?
 • Onko valvonnalle tapauksessanne laki-/rikosteknisiä vaatimuksia?
 • Pystyisittekö estämään kameravalvonnalla epätoivottavia tapahtumia?
 • Jos niitä kuitenkin sattuu niin miten selvitätte jo tapahtuneet häiriötilanteet, ilkivallan ja rikokset?
  • Kuinka yksinkertaista on löytää ja saada materiaali oikeasta tapahtumasta oikeaan aikaan ja tarjota valvontamateriaali helposti ja yksinkertaisesti esim. poliisin tarpeisiin?
  • Onko laatu sellaista että henkilöt / asiat / tapahtumat ovat varmasti tunnistettavissa?
 • Onko nykyisessä kameravalvontaratkaisussanne monitorointi? Miten saatte ilmoituksen tai huomaatte kameran tai tallentimen vikaantumisen ja miten voitte ennakoida laitteiden häiriötilannetta?
 • Voidaanko videoanalytiikalla automatisoida ja parantaa kameravalvonnan tehokkuutta ja nostaa merkittävästi investoinnin tai ratkaisun palvelumaksujen tuottavuutta?

Taitotekniikan kameravalvonta:

Tarjoamme kameravalvontaratkaisunne erittäin joustavasti ja kustannustehokkaasti. Lähdemme aina siitä että tehtävämme on etsiä asiakkaillemme kustannustehokkain ratkaisu ongelman ja haasteiden selvittämiseksi. Kaikki toimintamme perustuu luottamussuhteen asiakkaidemme kanssa se mitä luvataan – siitä myös pidetään kiinni. Tyypillisesti palveluratkaisun ollessa kyseessä käymme asiakkaidemme kanssa säännöllisiä palavereita joissa muun muassa kerromme mitä palveluun kuuluvia ylläpitotoimepiteitä olemme tarkasteluaikana tehneet.

Tarjoamme asiakkaillemme joustavat hankintavaihtoehdot:

 • Voitte hankkia laitteet perinteisen ostamisen ja investoinnin kautta
 • Voitte hankkia laitteet vuokralle sovituksi sopimusajaksi
 • Voitte hankki laitteet palveluna sovitulle sopimusajalle jolloin palvelun piiriin kuuluvilla laitteilla on koko palveluajan mittainen on-site takuu ja huolehdimme automaattisesti myös siitä että laitteet ja ohjelmistot ovat firmware- ja ohjelmistotasoiltaan aina nykyaikaisessa versiossa.
 • Halutessanne voitte hankkia kriittisille ratkaisulle halutun tasoisen SLA-palvelun
 • Tarvittaessa voimme myös monitoroida ostettuja tai vuokralla olevia laitteita ja ilmoittaa niihin tulevista vioista ja häiriötilanteista

Kameravalvontaratkaisu liittyy erittäin läheisesti tietoverkkoihin ja Taitotekniikalta löytyy erittäin vahvaa osaamista tietoverkkopohjaisista turvallisuusratkaisuista ja niiden konsultoinnista sekä suunnittelusta. Asiantuntijamme ovat suomalaista huippua kun toteutamme ja konsultoimme multicast LAN / WAN- sekä MPLS-verkkototeutuksia.Miksi IndigoVision?

Taitotekniikka on IndigoVision valmistajan partneri suomessa. IndigoVision on skotlantilainen Lontoon pörssissä listattu kameravalvontateknologian valmistaja. IndigoVision ratkaisu tarjoaa asiakkaillemme merkittäviä teknisiä ja toiminnallisia hyötyjä muihin valmistajiin verrattuna.

Eräs tärkeimmistä ominaisuuksista on tuotteiden erittäin pitkä elinkaari ja valmistajan ylläpito ja tuki. Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä että ratkaisullamme on aina yli kymmenen vuoden valmistajan ylläpito.

IndigoVision ratkaisussa ei ole tarvetta keskitetylle tallennuspalvelimelle. Tallennuspalvelimet voidaan hajauttaa asiakkaan tarpeiden mukaan ja kamerat voivat tallentaa tarvittaessa yhtä aikaa kahdelle tallentimelle. Ratkaisu on helposti skaalautuva ja helposti hallittavissa aina yhden pisteen ratkaisusta kokonaisvaltaiseen satojen toimipisteiden hallittuun ja valvottuun kokonaisuuteen.

IndigoVision järjestelmässä hallintaohjelmiston (VMS) ja kameroiden välinen tietoliikenne on suoraa. Mahdollinen tallentimen vikaantuminen ei koskaan estä kameroiden hallinnoimista ja livekuvan katsomista. Vastaavasti VMS-ohjelmiston ja kameran välinen liikenne on erittäin nopeaa ja esim. PTZ-kameran ohjauskomennot tapahtuvat ilman viivettä.

Halutessanne säästöä tietoliikennekaistassa sekä tallennustilassa IndigoVision mahdollistaa ACF-videoanalyysilla jatkuvan videotallennuksen jossa vähäisessä tai muuttumattossa kuvatilanteessa kamera pudottaa tallennuksen framenopeutta 1 fps nopeuteen. Näin saamme näkyviin kaiken kuvainformaation halutulta ajanjaksolla eikä tallennuksessa ole ajallisia aukkoja informaatiosta tinkimättä. Voimme toteuttaa ACF-toiminnallisuuden myös asiakkaidemme analogisiin kameroihin.

Indigovisionratkaisu on avoin ja tallennus- sekä VMS-järjestelmään voi kytkeä halutessaan kolmannen osapuolen IP-kameroita sekä analogisia kameroita. Halutessanne integrointeja muihin taustajärjestelmiin on IndigoVision luotettava ja varma ratkaisu. VMS-ohjelmistomme on luonnollisesti suomenkielinen!

Halutessanne VMS-järjestelmään helppoa navigointia – tarjoaa IndigoVision mahdollisuuden upottaa kamerat karttapohjiin ja pohjapiirroksiin. Ei enää arvailuja kameroiden nimistä vaan helppoa navigointia ja kameroiden valintoja suoraan kartalta tai pohjapiirustuksesta!

Kaikkien komponenttien logit voidaan tallentaa taustajärjestelmään ja niitä voidaan säilyttää tarkoituksenmukaisen ajan. Kaikkiin tallentimiin, hälytyspalvelimiin, kameroihin ja valvomosovelluksiin liittyvät käyttäjien toiminnot voidaan kerätä ja tallentaa.