videoanalytiikka

Kameravalvonta
videoanalytiikka

Videoanalytiikka

Onko käytössänne joku IP-kameravalvontajärjestelmä? Oletteko investoineet merkittäviä summia nykyisiin kameroihin – mutta kamerat eivät tee muuta kuin kameravalvontaa? Taitotekniikka tarjoaa kameravalvontalaitteisiin myös videoanalytiikkaa joka automatisoi ja parantaa laitteiston tuottavuutta mutta tarjoaa esimerkiksi liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä paremmin.

Analytiikkaratkaisumme toteutetaan erillisellä analyysiplatformilla ja se soveltuu erinomaisesti myös isojen ihmismassojen analysointiin ja tukee objektien ja hahmojen luokittelua. Eri analytiikkatoiminteet voidaan ottaa käyttöön asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti.

Video-analyysi/analytiikkaratkaisumme tukee sekä palvelimen että ”edge”-tason (kamerassa) tehtävää analytiikkaa. Ratkaisu tukee nk. ”multi-region analytiikkaa” joka tarkoittaa sitä että yhdestä videoframesta voidaan tehdä useita eri analyysia.

Kaikista analytiikan tuottamista ”hälytyksistä” voidaan luoda automaattisesti videoita ja snapshotteja (tilannekuvia) ja haluttu sekä tarvittava raportointi voidaan automatisoida.

Muutamia esimerkkejä videoanalytiikan mahdollisuuksista:

  • Loitering detection (havainnoidaan henkilön tai ajoneuvon oleskelu virtuaalisella alueella) jonka perusteella tehdään hälytys tai laukaistaan esiohjelmoituja toimenpiteitä kuten kuulutus kaiuttimista
  • Camera Tampering (kameran peittäminen tai maalaamisen havainnointi). Kamerat eivät ymmärrä tällaista sabotointia ja tällä videoanalyysilla voidaan varmistaa että kamerat ovat todellisuudessa käyttökunnossa ja kuvaavat onnistuneesti oikeaa kohdetta tai aluetta
  • Left Object Detection – tuttu toiminne lentokentiltä jossa objektin jättäminen monitoroidulle alueelle aiheuttaa hälytyksen
  • People Counting – Voimme muun muassa laskea ostoskeskuksen ovilla tapahtuvaa sisään- ja ulossuuntautuvan ihmisten määrän
  • Vehicle Counting – Voimme tehdä kameroilla liikenteen muun tarkkailun ohella myös liikenteen laskentaa, jonon laskentaan sekä esimerkiksi jonotusajan analyysia
  • Licence Plate Recognition – Rekisterikilpien tunnistaminen
  • AgeGroup ja Gender Detection – Halutessa asiakasprofiileja voimme tunnistaa ja profiloida asiakkaiden ikää ja sukupuolta
  • Heat ja Flow Map – Hot Spot alueiden tunnistaminen esim. kaupassa sekä asiakkaiden liikkumisen ymmärtäminen Flow Map analyysin avulla

Yllä oli vain osa videoanalytiikan mahdollisuuksista mitä voimme toteuttaa nykyaikaisissa kameravalvontajärjestelmissä. Taitotekniikan myynti kertoo mielellään analyysiratkaisustamme lisää. Ota yhteyttä!Ajankohtaista 


Taitotekniikalla on ilo kertoa että Taitotekniikka Oy ja AllGoVision Technologies Pvt. Ltd. ovat allekirjoittaneet 5.10.2016 päivätyn partnersopimuksen. 
Tämän sopimuksen myötä Taitotekniikasta tulee AllGoVisionin virallinen kumppani videoanalytiikassa Suomessa.

AllGoVision on johtava videoanalytiikan valmistaja maailmassa ja yritys on perustettu vuonna 2009. AllGoVisionilla on maailmassa yli 100 kanavakumppania ja toimitettuja ratkaisuja yli 30 maassa maailmassa. AllGoVision pääkonttori sijaitsee Bangaloressa - Intian piikaupungissa. 

Tämän kumppanuuden myötä Taitotekniikka vahvistaa osaamistaan ja ratkaisuportfoliotaan turvallisuuden ja videoanalytiikan BI-ratkaisujen osalta.

Ota yhteyttä ja kysy lisätietoa!


About AllGoVision:

AllGoVision was started in 2009 and became ‘AllGoVision Technologies Private Limited’ in 2016. Headquartered in Bengaluru, it has presence in countries like USA, UK, UAE and Korea. 

With a highly skilled workforce, AllGoVision boasts of more than 100 channel partners with successful projects in 30+ countries.

AllGoVision is equipped with 40 plus basic and advanced features of Video Analytics. Being an Open Platform Software, AllGoVision focuses on robust performance, cost efficiency, ease of use and customization. 

The major areas of application are City Surveillance, Building Surveillance, Traffic/ Parking Management and Business Intelligence.

More information: Niko Hämäläinen CEO niko.hamalainen@taitotekniikka.fi